Wstęp-Prezęntacja

Benedykt XVI, zanim został papieżem,pisał:

«Siła z jaką rozprzestrzenia się prawda musi być radością, która w swojej wymowie jest czysta. Zjednoczenie uzyskuje się nie poprzez polemikę ani też dzięki teoriom akademickim ale poprzez promieniowanie radości paschalnej (…) i w niej chrześcijanie powinni dać się poznać swiatu (Ratzinger La fiesta de la Fe, Ed.Desclee de Brouwer, 1999)
[see commentary]

W niedzielne popoludnie Zmartwychwstania

Przez wiele lat Ojciec Święty Jan Paweł II, w niedzielne popoludnie Zmartwychwstania, przyjmował w Watykanie młodzież uczestnicząca w Miedzynarodowym Kongresie Uniwersyteckim UNIV, który z inicjatywy Świętego Josemaria Escriva de Balaquer, jednoczy co roku w Rzymie tysiące dziewcząt i chłopców z pięciu kontynentów.

Były dwie długie godziny, w przeciągu których, studenci pozwalali odpocząć Papieżowi, śpiewając piosenki a także poprzez taniec i różne wystąpienia Pajaca Japo oraz Maga Torricelli, którzy wtedy też jeszcze byłi studentami.

6 filmów zgromadzonych na Youtube, pod tytulem 'La alegria del Papa' (Radość Papieża), zebranych na tej stronie, przedstawiają niektóre sceny z tych występów. Nie istnieją inne filmy na których Papież tak się śmieje.

Razem z tymi sześcioma filmami, jest siódmy, który przedstawia charakter świąteczny tych spotkañ i róznorodność występów studentów podczas których występy pajaców (klaunów) były jednym z wielu momentów w spotkaniu, tak bogatym i róznorodnym.

Papież mlodzieży

Celem tej strony jest rozpowszechnienie oddania (pobożności) Jana Pawla II głównie wśród młodzieży, którą Papież kochał całą swoją duszą. Na tych filmach można sprawdzić jak bardzo dobrze czuł się Ojciec Święty wśród studentów. Do tego stopnia, że kiedyś podczas jednego z tych spotkañ, w pewnym momencie powiedział 'Tak bardzo się cieszę że jestem tutaj, że został bym z wami aż do pólnocy'

I rzeczywiście, od 17 po południu w Niedzielę Wielkanocną, po całym Wielkim Poście i obchodach Wielkiego Tygodnia, Ojciec Święty chciał odpocząć w grupie dziewcząt I chłopców, którzy reprezentowali młodzież z całego świata.

Zachowujemy w pamięci ostatnie momenty Ojca Świętego na ziemi, Jego cierpienie fizyczne, identyfikując się z Chrystusem na krzyżu. Ostatnie wystąpienie publiczne, kiedy wychylił się ze swego okna aby pobłogosławić pielgrzymów którzy znajdowali sie na placu Św.Piotra w Rzymie, jest dowodem Jego oddania do koñca. Jednocześnie z tymi świadectwami cierpienia istnieją inne, takie które przedstawiliśmy na tej stronie, podkreslające Jego radość I młodość.

Zdjęcia, które są kontrastem z tymi z ostatnich lat, pokazują nam jak wykorzystywał swoją energię w służbie dla Kościoła.

Tak bardzo się oddawał i identyfikował z Chrystusem, że w ostatnich latach, kiedy ktoś Mu powiedział, że musi zwolnić tempo i więcej odpoczywać, powiedział 'Jezus nie zszedł z krzyża' I dodał 'Gdy odchodzi jeden Papież przychodzi następny', aby podkreslić że On nie żyje po to aby o siebie dbać, ale po to aby wyczerpać się w służbie dla innych.

Cudowna była reakcja tych wszystkich, którzy w dzieñ Jego konania zgromadzili się na placu Św.Piotra, przede wszystkim młodzież Rzymu; kiedy ogłoszono publicznie że Papież umarł, reakcja była ciekawa, długa owacja, oklaski wśród łez dlatego że Jan Pawel II, tak jak mistrz, zwycięsca, zwyciężyl, przekroczył granice na ziemi, aby wejść w Chwale do nieba.
Tak jak Św.Piotr mógł powiedzieć 'Wygrałem pojedynek, skoñczyłem studia, zachowałem wiarę, za reszte czeka mnie korona sprawiedliwości, jaka w owym dniu zapłaci mi Bóg, Sędzia sprawiedliwy' (2 Tim 4, 7-8).

Modlitwa dla osobistego uświęcenia:

Modlitwa przez wstawiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II:

Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,
w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,
chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,
jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z
nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich
świętych.
Amen.
Za zgodą władzy kościelnej CAMILLO KARD. RUINI
Wikariusz Jego Świątobliwości
dla Diecezji Rzymskie

Linki:

[English][Español] [Français] [Deutsch] [Polska] [Română]